Nasza gmina jest już cyfrowa

Gmina zakończyła realizację projektu, na który otrzymała blisko pół miliona złotych na cyfryzację i poprawę cyberbezpieczeństwa. 

Projekt nazywał się Cyfrowa Gmina – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. – W ramach projektu sporządzono i przesłano diagnozę cyberbezpieczeństwa Urzędu, zakupiono m.in. urządzenia zabezpieczające, stacje robocze oraz monitory, licencje, dyski i inne – wylicza Adam Roszak z Urzędu Miejskiego. Ponadto zbudowana została sieć wifi w Urzędzie Miejskim, zakupiono i wdrożono e-usługę dla organizacji pozarządowych umożliwiającą składanie i rozliczanie on-line ofert na realizacje zadań publicznych, przeprowadzono także szkolenia dla urzędników dotyczącą obsługi e-usługi.

Rt 

You may also like...

Skip to content