Wyniki konkursu ofert na zadania publiczne

Gmina ogłosiła wyniki otwartego konkursu ofert na realizację na terenie gminy zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty.

Poniżej wyniki do pobrania:

Wyniki

Sprawdź również…