Klub Muszelka Ogardy z dofinansowaniem ministerstwa

Klubowi Sportowemu Muszelka Ogardy zostały przyznane środki finansowe w kwocie 10 tys. zł na realizację Programu Klub 2020, który jest w całości finansowany przez Ministerstwo Sportu w kwocie 55,5 mln zł. O wsparcie w ramach Programu mogły ubiegać się małe i średnie kluby sportowe prowadzące zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

W ramach realizacji Programu Klub 2020 przez Klub Sportowy Muszelka Ogardy wsparciem zostanie objęta drużyna młodzieżowa LZS Muszelka. Dotacja przyznana w ramach Programu zostanie przeznaczona na realizację treningów piłkarskich oraz zakup sprzętu treningowego. W ramach realizacji treningów będą prowadzone zajęcia w okresie od lipca do września w cyklu dwóch treningów w tygodniu. Zajęcia będą odbywać się na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Ogardach. W treningach będzie uczestniczyć maksymalnie 14 zawodników grających w drużynie LZS Muszelka. W ramach zakupu sprzętu sportowego zostanie uzupełniony sprzęt potrzebny do prowadzenia treningów, który aktualnie posiada Klub Sportowy. Ze środków Programu zostaną zakupione zestawy wyposażenia treningowego do prowadzenia określonych zajęć związanych z daną tematyką piłkarską oraz mini bramki piłkarskie. Sprzęt zakupiony w ramach Programu pozwoli na rozwój prowadzenia zajęć sportowych oraz pozwoli na realizację dodatkowych ćwiczeń.

W ramach naboru wniosków zostały rozpatrzone pozytywnie 4894 wnioski Klubów Sportowych prowadzących jedną lub więcej sekcji, przy czym od ilości sekcji była uzależniona wartość dofinansowania w ramach Programu. Z terenu powiatu strzelecko- drezdeneckiego wsparcie w ramach Programu Klub 2020 otrzymały trzy kluby sportowe.

db

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content