Grupa interwencyjna zakończyła pracę

31 grudnia zakończyli pracę pracownicy grupy interwencyjnej oraz prac społeczno-użytecznych.
Grupy działanie rozpoczęły w marcu 2015 r. Panowie przez ten czas wykonywali prace porządkowe, m.in. kosili tereny zielone, wycinali krzaki itp. Tą ekipą kierowali Jerzy Jakubik i Tadeusz Czyżewski. Pięciu mężczyzn zajmowało się natomiast przekładaniem i budowaniem chodników. Łącznie powstały 2 km nowych chodników. Pracami kierował Zbigniew Lepiato z PGK.
W ostatnich miesiącach w mieście i gminnych wsiach działało również kilkudziesięciu pracowników prac społeczno-użytecznych.

– Wszystkim im serdecznie dziękujemy. Prace tych ludzi były możliwe dzięki wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy, który przeznaczył część funduszy na ten cel – mówi burmistrz Mateusz Feder.
Osoby z prac interwencyjnych: Wiesław Sobczyński, Tadeusz Deniszczuk, Mieczysław Put, Jan Siwkowski, Adam Mroczko, Stanisław Walczak, Grzegorz Mazurkiewicz, Marian Grobelski, Krzysztof Madej, Zbigniew Wójciszyn, Jerzy Łazarczyk, Wawer Dariusz, Kazimierz Rudzki, Józef Kowalewski.

Sprawdź również…