Kiedy gmina dziedziczy dług?

Gdy nie ma spadkobierców, spadek ustawowo przejmuje gmina. Niestety, musi go przejąć wraz z długami, za które odpowiada całym swym majątkiem. W przeciągu ostatnich...