Coraz więcej czytelników

Narodowe Centrum Kultury podało, że w 2023 roku nastąpił wzrost czytelnictwa o 9 punktów procentowych, najwięcej od 10 lat. A jak sytuacja wygląda w naszej gminie? 

Biblioteka Publiczna w Strzelcach Krajeńskich podsumowała ubiegły rok i zanotowała wzrost liczby czytelników z 1681 osób w 2022 roku do 1770 w 2023 roku. – W bibliotece głównej zapisano 1391 czytelników, w filiach wiejskich 379 – informuje Kazimiera Czaja, dyrektor biblioteki. Nadal najliczniejszą grupą czytelników były dzieci, które stanowią 33% i osoby powyżej 60 r.ż., których jest 22%. Osoby w wieku 25-44 lata to 19%. Czytelnicy 45-60 lat stanowią 12% wszystkich czytelników. – Nadal najmniej liczną grupą była młodzież, która stanowi 11% i osoby w wieku 20-24 lata – 3% – dodaje. 

Biblioteka stale poszerza księgozbiór. W 2023 roku zakupiła 807 książek i 22 audiobooki za kwotę 24294 zł. Dodatkowe środki na zakup zbiorów biblioteka pozyskała ramach rządowego dofinansowania. – Dodatkowe środki na zakup nowości do filii wiejskich zlokalizowanych na terenie sołectw przekazały Rady Sołeckie: Brzoza 500 zł, Tuczno 500 zł. Biblioteka otrzymała też 38 darów książkowych o wartości 1024 zł – podsumowuje Kazimiera Czaja. 

rt 

You may also like...

Skip to content