Wyższe kryterium przy dożywianiu

Od tego roku będzie obowiązywać wyższe kryterium dochodowe w programie „Posiłek w domu i szkole”. Dzięki temu z dożywiania mogą korzystać najbardziej potrzebujący w naszej gminie. 

Kryterium dochodowe zostało podwyższone do 200% i przyjęte uchwałą Rady Miejskiej, która weszła w życie od 1 stycznia 2024. Dla osoby samotnej kryterium określono na poziomie 1 552,00 zł, a dla osoby w rodzinie 1 200,00 zł na osobę. – Dzięki programowi mamy możliwość zapewnienia dzieciom w placówkach oświatowych ciepłego posiłku, a także większej pomocy finansowej dla rodzin i osób samotnych spełniających warunki jej przyznania – informuje Joanna Węglarz, zastępca dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Dodatkowo dzięki programowi dyrektorzy szkół, którzy posiadają informacje na temat dzieci znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie dla nich dożywiania. Odbywa się to wtedy bez wydawania decyzji i bez konieczności przeprowadzenia wywiadu rodzinnego, nie musi być więc spełnione kryterium dochodowe. Jedynym warunkiem jest to, aby liczba dzieci z „dyrektorskiego” dożywiania nie przekroczyła 20% dzieci dożywianych na podstawie kwalifikacji poprzez kryterium dochodowe – dodaje wicedyrektor. 

W 2022 roku z programu w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności skorzystały 854 osoby, natomiast posiłek szkole i innych placówkach oświatowych mogło zjeść 254 dzieci i uczniów. Dodatkowo dyrektorzy wskazali 20 uczniów, którzy zostali objęci posiłkiem bez wydania decyzji MGOPS. 

Rt 

You may also like...

Skip to content