Stypendium dla pielęgniarek

W 2019 roku rozpoczął się program stypendialny o nazwie „Pielęgniarka”, którego celem było dostarczenie nowej kadry pielęgniarskiej do Szpitala Powiatowego w Drezdenku. Od tego czasu program z powodzeniem spełnia swoje zadanie, angażując studentów pielęgniarstwa z różnych lat studiów.

– Zgodnie z zasadami programu, każdy student pielęgniarstwa, niezależnie od roku studiów, może ubiegać się o stypendium. Warunkiem jest zobowiązanie absolwenta do podjęcia pracy w Szpitalu Powiatowym w Drezdenku na okres dwóch lat po ukończeniu studiów – wyjaśnia Paweł Antczak, wicestarosta strzelecko – drezdenecki. Od 1 października 2022 roku stypendium zostało zwiększone do 800 (wcześniej 500 zł) złotych miesięcznie . – Obecnie, w roku akademickim 2023/24, 15 studentów pielęgniarstwa (14 kobiet i 1 mężczyzna) korzysta z tego programu – dodaje. Dzięki inicjatywie „Pielęgniarka”, Szpital Powiatowy w Drezdenku zyskał czterech nowych sanitariuszy. W październiku 2023 roku trzech kolejnych absolwentów programu podjęło pracę po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu. To kolejna grupa, która zdecydowała się zaangażować w pracę w szpitalu. – Pielęgniarstwo to dzisiaj nie tylko zawód wymagający specjalistycznej wiedzy, ale także umiejętności empatii, budowania relacji z pacjentem, cierpliwości i zrozumienia – podsumowuje wicestarosta.

Stypendium ciągle trwa, aby wziąć w nim udział, wystarczy wypełnić wniosek o stypendium w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Kraj., razem z zaświadczeniem o statusie studenta i podpisaną umową trójstronną z powiatem strzelecko-drezdeneckim oraz Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitalem Powiatowym w Drezdenku.

Oko

You may also like...

Skip to content