Terminy polowań na terenie gminy

Koło Łowieckie „Knieja” podało terminy najbliższych polowań. 

Zgodnie z prawem koła łowieckie mają obowiązek podawać do publicznej wiadomości terminy polowań. Przekazują je gminom, a te mieszkańcom. „Knieja”, która dzierżawi obwody łowieckie obejmujące obręby miejscowości: Bronowice, Buszów, Przyłęg, Wilanów, Brzoza, Wielisławice, Sokólsko, Długie, planuje polowania w następujących terminach: 4, 24, 25, 26 listopada, 16 grudnia, 5, 6, 7, 13 stycznia 2024. 

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, na minimum 3 dni przed planowanym terminem polowania, może wnieść sprzeciw do burmistrza. Jak wynika z prawa, sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego we wskazanym terminie. Należy wtedy podać dokładny adres lub numer działki i obręb. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. 

Obszar polowania musi być oznaczony tablicami ostrzegawczymi. 

Rt 

You may also like...

Skip to content