Coraz więcej czytelników

Okazuje się, że czytanie książek w naszej gminie cieszy się coraz większym powodzeniem. W ubiegłym roku strzelecka biblioteka zanotowała wzrost liczby czytelników. 

Z usług biblioteki w 2022 roku skorzystało łącznie 1681 czytelników, to o 182 osoby więcej niż rok wcześniej. W samym mieście jest zapisanych 1316 odbiorców, zaś w filiach wiejskich 365. Najliczniejszą grupą były dzieci, które stanowiły 33% i mieszkańcy powyżej 60 r.ż. – 21%. Osoby w wieku 25-44 lata to 19%. Czytelnicy 45-60 lat – 14%. Nadal najmniej liczną grupą była młodzież – 10% i mieszkańcy  20-24 lata – 3%. Osoby uczące się stanowią 29% ogółu czytelników, osoby pracujące to 30%, pozostali 41%.

W 2022 roku biblioteka kupiła 1021 książek i 18 audiobooków za kwotę 28168 zł. Dodatkowe środki na zakup zbiorów książnica pozyskała ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i była to kwota 10910 zł, za którą zakupiono 378 książek i 18 audiobooków.  Ze środków własnych księgozbiór wzbogacono o 643 książki. Dodatkowe środki na zakup nowości do filii wiejskich przekazały Rady Sołeckie: Bobrówko 1500 zł, Brzoza 500 zł, Tuczno 500 zł. Książnica otrzymała też 91 darów książkowych o wartości 2165 zł.

Biblioteka oferowała ponadto bezpłatną usługę „Książka na telefon”, która skierowana była do niepełnosprawnych, starszych czy schorowanych osób. – Obecnie z tej formy udostępniania zbiorów korzysta  na stałe 5 czytelników. Dodatkowo czasowo korzystają osoby, które są po operacjach lub chorują i nie wychodzą z domu, ale gdy stan zdrowia się poprawia, przychodzą osobiście – informuje dyrektor biblioteki Kazimiera Czaja. 

 

rt 

You may also like...

Skip to content