Pacjencie, pamiętaj o swoich prawach

W grudniu i styczniu do naszej redakcji wpływało sporo skarg na przychodnie lekarskie. Pacjenci skarżą się przede wszystkim na „brak numerków”. Co można zrobić w takiej sytuacji? 

Jeden z najczęstszych problemów pacjentów to brak miejsca u lekarza w danym dniu. Jak informują nas czytelnicy, zdarza się, że w przychodni nie ma możliwości umówienia się na wizytę na kolejny dzień. – W rejestracji każą dzwonić następnego dnia, czyli nie mogę umówić się w czwartek na piątek, mogę zadzwonić tylko w piątek. Od rana telefon zajęty i znów przepada mi możliwość umówienia się na wizytę – poskarżył się nam czytelnik. Zapytaliśmy, co należy zrobić w takiej sytuacji w zielonogórskim oddziale NFZ. – Może zdarzyć się taka sytuacja, że wizyta u lekarza nie odbędzie się w dniu przyjścia pacjenta lub zgłoszenia telefonicznego. To zawsze zależy od stanu zdrowia pacjenta. Natomiast nie powinno być tak, że pacjent, który chce się umówić na wizytę, nie dostaje konkretnego terminu wizyty. Jeżeli w danym dniu nie ma już miejsc a stan zdrowia nie wskazuje na pilne przyjęcie na wizytę, pacjent powinien otrzymać najbliższy termin na wizytę do lekarza – informuje rzecznik prasowy lubuskiego NFZ Joanna Branicka. – Warto podkreślić, że jedynym kryterium, które uzasadnia wizytę lekarską w dniu zgłoszenia jest stan zdrowia pacjenta. To lekarz rodzinny, decyduje o tym, czy ze względów medycznych konieczne jest udzielenie pacjentowi świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia do lekarza. Nie ma prawa decydować o tym pracownik rejestracji – mówi naszej gazecie rzeczniczka. I podkreśla, że pracownik rejestracji nie jest osobą, która udziela świadczeń zdrowotnych i nie może podejmować decyzji medycznych. – Odpowiada on za sprawy organizacyjne placówki niezbędne do udzielenia pacjentowi świadczeń zdrowotnych – dodaje Joanna Branicka. 

Warto pamiętać, że każdy z nas może bezpłatnie dwa razy do roku wybrać lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną. Deklarację najprościej złożyć przez internetowe konto pacjenta. Jeśli wolimy osobistą wizytę, musimy udać się po deklarację do wybranej przychodni. Wniosek można też pobrać ze strony NFZ. 

Jeśli natomiast uważamy, że nasze prawa zostały naruszone, możemy złożyć skargę. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, mamy prawo do złożenia skargi, jeśli: odmówiono nam zapisania się do lekarza, odmówiono wykonania świadczenia, kazano zapłacić za świadczenie, które jest wykonywane w ramach ubezpieczenia, mamy trudności z zapisaniem się do lekarza, np. Zapisy możliwe są tylko osobiście lub w wyznaczone dni, lekarz nie przyjmuje w godzinach, w których powinien, otrzymaliśmy receptę bez przysługującej refundacji. Skargę na placówkę, która ma umowę z NFZ, można złożyć w wojewódzkim oddziale NFZ lub w centrali w Warszawie. Jak złożyć skargę, informujemy poniżej:

Jak złożyć skargę?

 • pisemnie (za pośrednictwem poczty);
 • e-mailowo, pod adresem skargi@nfz-zielonagora.pl;
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP;
 • osobiście w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze (ul. Podgórna 9b)
  • skargi można składać w poniedziałki w godzinach 8:00-18:00, od wtorku do piątku w godzinach 8:00-16:00 (Sala A, po pobraniu numerka w biletomacie);
  • informacje w sprawie skarg można uzyskać pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590

Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze przyjmuje w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 68 3287700.

 Co powinna zawierać skarga?

Skargi składane do NFZ nie mają ustalonej formy. Ważne jest jednak, żeby zawierały poniższe elementy:

 • dane osobowe (imię i nazwisko) oraz adres poczty tradycyjnej osoby skarżącej;
 • własnoręczny podpis osoby skarżącej lub upoważnionej do złożenia skargi;
 • dane i adres świadczeniodawcy (np. lekarza, placówki), którego dotyczą zarzuty;
 • zwięzły opis zdarzenia i wskazanie zarzutów oraz podanie, kiedy zdarzenie miało miejsce.

Skargi niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Na skargi zgłoszone za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym, udziela się odpowiedzi w formie pisemnej, wysyłając korespondencję na adres skarżącego.

Pacjent ma prawo zastrzeżenia swoich danych osobowych do wyłącznej wiadomości NFZ. Wówczas świadczeniodawca nie jest informowany o personaliach osoby skarżącej.

 

rt

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content