GMINA POMOŻE W DYSTRYBUCJI TAŃSZEGO WĘGLA

Mieszkańcy naszej gminy będą mogli kupić węgiel za 2 tys. zł za tonę. Miasto pomoże w jego dystrybucji. Wnioski można już składać. Wzór dołączony jest do aktualnego numeru Ziemi Strzeleckiej.
Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe weszła w życie pod koniec zeszłego tygodnia. Zgodnie z nią gminy, spółki gminne, czy związki będą mogły kupować węgiel od importerów nie więcej niż za 1,5 tys. zł za tonę. Ta cena nie uwzględnia kosztów transportu. Następnie samorząd będzie mógł sprzedawać go mieszkańcom, przy czym cena nie może być wyższa niż 2 tys. zł za tonę.

WNIOSKI MOŻNA JUŻ SKŁADAĆ

– Przystąpiliśmy do rządowego programu dystrybucji węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Oznacza to, że węgiel po preferencyjnej cenie będą mogły kupować od gminy osoby fizyczne, zamieszkałe w gospodarstwie domowym na terenie naszej gminy, które są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego – informuje Leszek Jaśków, kierownik referatu komunalnego w Urzędzie Miejskim i koordynator tego programu w strzeleckim magistracie.
W tym celu będzie trzeba złożyć w Urzędzie Miejskim wniosek o preferencyjny zakup węgla. Sprzedaż osobom uprawnionym odbędzie się w dwóch turach: do 31 grudnia 2022 roku oraz od dnia 1 stycznia 2023 roku (wniosek należy złożyć najpóźniej do 15 kwietnia 2023 roku). W obu okresach pojedyncze gospodarstwo domowe będzie mogło nabyć maksymalnie po 1,5 tony w cenie nieprzekraczającej 2.000 zł za tonę.
Na chwilę obecną rząd dostarczy surowiec (orzech i groszek), nie ma na razie mowy o ekogroszku. – Nie mamy wpływu jaki materiał będzie dostarczany, my możemy zamawiać rodzaj węgla wskazany przez spółki państwowe – dodaje L. Jaśków.
Każde województwo będzie musiało materiał odebrać ze specjalnych składnic. Do naszej gminny „czarne złoto” dostarczy Węglokoks S.A. Katowice poprzez skład w Witnicy. Jeden transport jest w stanie przywieźć na skład ok 25 ton, zatem kursów będzie musiało być wykonanych do Witnicy kilkanaście.

SKR DOSTARCZY

Dystrybucją w imieniu gminy zajmie się SKR w Lipich Górach. – Firma ta posiada odpowiedni do tego celu sprzęt i infrastrukturę – zaznacza kierownik. Teraz samorząd czeka na sygnał od Węglokoksu, kiedy surowiec będzie gotowy do odbioru. Obecnie takiej informacji jeszcze nie ma.
Procedura wygląda następująco. Mieszkaniec składa wniosek w urzędzie. Ten jest weryfikowany i gdy pojawi się już węgiel na składzie urzędnicy skontaktują się z wnioskodawcą, by pobrał w dziale księgowym w Urzędzie Miejskim fakturę, którą opłaci w banku lub elektronicznie. Gmina otrzyma informację o wpłacie. – Następnie my skontaktujemy się z daną osobą i dostarczymy węgiel pod wskazany adres – objaśnia Sławomir Szkwir, prezes zarządu w SKR Strzelce Krajeńskie sp. z o.o.
I uwaga – transport będzie darmowy. – Ustawa obowiązuje dopiero od minionego czwartku i nie posiadamy jeszcze informacji dotyczących parametrów, czy też ilości przeznaczonego do sprzedaży węgla. O pierwszych dostawach będziemy mieszkańców informować – zapowiada L. Jaśków.
Surowiec o preferencyjnych cenach będzie mogła otrzymać osoba, która ma przyznany dodatek węglowy. Tu też było sporo zamieszania. Bo każdy mieszkaniec miał obowiązek do 30 czerwca br. zgłosić w danym urzędzie gminy czym pali w piecu. Ustawodawca wprowadził zmiany, że korekty zgłoszonego źródła ciepła można było zgłaszać tylko do 11 sierpnia 2022 r.

Po tej dacie nie ma możliwości korekty czym palimy w kotle na paliwo stałe. Wielu liczyło, że przy ostatniej nowelizacji ustawy, ta data się zmieni, jednak tak się nie stało. Zmieniło się to, że jeśli ktoś do tej pory nie złożył w ogóle takiego wniosku w centralnej ewidencji emisyjności budynków, może to jeszcze uczynić i wtedy będzie to brane pod uwagę.

KOMU DODATEK?

Przypomnijmy jakie są ogóle zasady otrzymania dodatku węglowego zgodnie z nową ustawą?
– Przysługuje on osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków – informuje Marian Ambrożuk, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.
I dodaje, że ustawa z dnia 27 października o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wprowadza bardzo istotne zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. W myśl uchwalonych przepisów wprowadzających zmiany w ustawy o dodatku węglowym w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie będzie miała zastosowania reguła jeden dodatek węglowy na jeden adres do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła – precyzuje M. Ambrożuk.
Po nowelizacji ustawy, kilka dodatków węglowych przysługuje gospodarstwom domowym zamieszkującym pod jednym adresem, jeżeli po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym potwierdzone zostanie, że: · pod jednym adresem mieszka kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe, · każda rodzina mieszka w osobnym lokalu, · każda z rodzin ma osobny piec węglowy albo jest jeden piec współdzielony przez gospodarstwo domowe, · każde gospodarstwo domowe ubiegające się o dodatek węglowy będzie musiało mieć złożoną oddzielną deklarację śmieciową dotyczącą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poza tym, aby uzyskać dodatek, opłaty za śmieci będą musiały być uiszczane regularnie.
Jeśli ktoś otrzymał odmowę w przyznaniu pieniędzy z wyżej wymienionych powodów powinien wniosek złożyć raz jeszcze do opieki społecznej.
– Nowa ustawa mówi, że osoby, którym wcześniej nie przysługiwał dodatek, a po nowelizacji już tak, powinni złożyć nowy wniosek. Pracownicy MGOPS będą obdzwaniać osoby, które otrzymały początkowo odmowę, a teraz po zmianie przepisów załapią się na dodatek. Będziemy prosić by te osoby raz jeszcze złożyły wniosek. Zamieszanie wynika z wciąż zmieniających się przepisów, do których musimy się stosować – mówi M. Ambrożuk.
Kto obecnie może starać się o dodatki opałowe i w jakiej kwocie?
Dodatek na węgiel mogą się ubiegać osoby, które opalają lokal paliwem stałym tzn. węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego w kwocie – 3 000 zł.
– o dodatek dla gospodarstw domowych mogą się ubiegać osoby, które opalają lokal
– peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy w kwocie 3 000 zł.
– drewnem – 1 000 zł.
– gazem LPG – 500 zł.
– olejem opałowym – 2 000 zł.
Czy będzie dopłata także dla tych osób, które opalają się prądem?
Od dnia 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. można składać wniosek na dodatek energetyczny jednorazową dopłatę do prądu dla tych gospodarstw domowych, które używają energii elektrycznej do ogrzewania, np. wykorzystują pompy ciepła. Wysokość dopłaty to:
• 1000 zł – dla osób wykorzystujących do ogrzewania domów i mieszkań urządzenia na prąd, np. pompy ciepła, piece akumulacyjne,
• 1500 zł w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej ponad 5000 kWh – podwyższony dodatek dostaną ci, u których zużycie prądu w 2021 roku przekroczyło 5000 kWh.
Dodatek do energii elektrycznej dostanie każde gospodarstwo domowe, w którym głównym źródłem ciepła jest urządzenie na prąd, pod warunkiem uzyskania wpisu lub zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Dodatek energetyczny do prądu ma działać podobnie jak inne dodatki: do węgla, pelletu, oleju opałowego, drewna czy gazu LPG. W tym przypadku nie będzie progów dochodowych.
Dodatek energetyczny nie przysługuje posiadaczom fotowoltaiki.
Eryk Szurko

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content