Bobry do odstrzału

We wrześniu Starostwo podsumowało redukcję bobra na terenie naszego powiatu w sezonie 2019/2020. Odstrzały bobra prowadzone są na naszym terenie od 10 lat.

Bóbr europejski to gatunek chroniony. Jako jeden z nielicznych potrafi dostosować środowisko przyrodnicze do swoich potrzeb. Dzięki działaniom bobrów powstają nowe siedliska, tworzą się olsy i łęgi chętnie zamieszkiwane przez liczne gatunki ptaków, ssaków, gadów i płazów. Rola bobrów w zwiększaniu bioróżnorodności i podnoszenia retencji wody w środowisku jest istotna, jednak ich działalność jest czasami uciążliwa. Budowane przez bobry tamy mogą powodować spiętrzanie wody i zalewanie upraw leśnych, drzewostanów czy pól uprawnych. W niektórych środowiskach jest to bardzo odczuwalne, ale mimo tego myśliwi nie mogą strzelać do bobrów, kiedy chcą. Zgodę na odstrzał wydaje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, gdy występuje znaczna populacja tego ssaka na danym terenie. Dla naszego powiatu na sezon od 2 grudnia 2019 r. do 15 marca 2020 r. oraz od 1 października do 15 marca 2021 r. wydano pozwolenie na odstrzał 140 sztuk bobra. W pierwszym terminie myśliwi odstrzelili 125 sztuk bobra. – Łącznie od 2011 r. zostało zredukowanych na terenie powiatu 665 sztuk, szacuje się, że liczba bobrów zamieszkujących nasz powiat liczy około 2000 sztuk – informuje wicestarosta Paweł Antczak. W naszym rejonie bóbr najliczniej występuje w Dolinie Noteci. Przede wszystkim zwierzęta te niszczą wały przeciwpowodziowe, co stwarza zagrożenie dla mieszkańców.

Rt

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content