Ranne, dzikie zwierzę. Co z nim zrobić?

Co zrobić, gdy spotkamy ranną sarnę lub martwego gołębia? Alby, gdy potrącimy dzikie zwierzę? Na pewno nie powinniśmy zostawiać ich bez pomocy.

Przede wszystkim nie należy ich płoszyć i ganiać, gdyż zdezorientowane mogą zrobić sobie lub innym krzywdę. O takim fakcie należy zawiadomić Urząd Miasta. Oprócz tego, że gmina zajmuje się kotami i psami, to również ma obowiązek zajęcia się zwierzęciem zranionym czy zabłąkanym. W czasie, kiedy Urząd jest nieczynny, należy taką sytuację zgłosić policji. Można też kontaktować się z „Arką dla zwierząt”. – W roku 2019 sporo zwierząt rannych przetransportowaliśmy do „Dzikiej ostoi” w Szczecinie. Jest to fundacja, która zajmuje się takimi właśnie zwierzętami. Kiedy są tylko poranione, to po wyleczeniu wracają do naturalnego środowiska. Ewentualnie jeśli nie spełniają warunków, pozwalających na wypuszczenie, to zostają w Ostoi na stałe – mówi Alicja Piech z „Arki dla zwierząt”. Jeżeli już spotkamy dzikie zwierzę i nie zagraża ono bezpieczeństwu, to należy je zostawić w spokoju, gdyż samodzielnie wróci do swojego środowiska. – Do tej pory nie było żadnych zgłoszeń, aby błąkające się zwierzęta w jakiś sposób zagrażały bezpieczeństwu ludzi czy innych zwierząt – dodaje A. Piech. W przypadku, kiedy zauważymy martwe zwierzę, np. gołębie, to też powiadamiamy o tym fakcie Urząd Miasta. Wyznaczeni pracownicy w godzinach urzędowania przyjeżdżają i zabierają je do utylizacji. – Po godzinach pracy takimi przypadkami zajmuje się firma, która jest o to poproszona przez Urząd – mówi A. Piech.

jc

 

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content