Będą zwracać pieniądze

Mieszkańcy gminy, którzy niesłusznie pobrali świadczenia z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, muszą je zwrócić. W sumie jest to kwota 72 tys. zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych to kwota 40 tys. zł., odsetki to 3.000 zł. Niesłusznie pobrane świadczenia wychowawcze to 15 tys. zł, a odsetki ustalono na 2.000 zł. Nienależnie opłacone składki zdrowotne, które są teraz do zwrotu, to 2000 zł, a nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej to w sumie 10 tys. zł. Łącznie nienależnie pobrane pieniądze z MGOPS wynoszą 72 tys. zł. – Środki te w większości są zwracane do budżetu państwa, wyjątkiem jest fundusz alimentacyjny, gdzie połowa trafia do gminy – mówi Marian Ambrożuk, dyrektor MGOPS.

Rt, Ziemia Strzelecka 1/2020

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content