Wyższe odszkodowania z ZUS

Od kwietnia tego roku do końca marca 2020 r. obowiązywać będą nowe, wyższe kwoty odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Za każdy procent trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci 917 złotych, a nie jak dotąd 854 złote.

Jednorazowe odszkodowanie związane z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym. Uszczerbek na zdrowiu musi być stały albo długotrwały. Stały oznacza takie naruszenie sprawności organizmu, które nie rokuje szans na jakąkolwiek poprawę. Długotrwały zaś trwa przez ponad 6 miesięcy, ale jest możliwa poprawa stanu zdrowia.

O wypłacie jednorazowego odszkodowania decyduje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ocenia on  stopień uszczerbku na zdrowiu i jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Badanie odbywa się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS przyznawane jest w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Kwota, która przysługuje za jeden procent uszczerbku zmienia się raz w roku i jej stawka obowiązuje od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku.

W związku z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji przysługuje zaś kwota jednorazowego odszkodowania w wysokości 16 tysięcy 50 złotych.  Do jednorazowego odszkodowania ma prawo również rodzina osoby, która uległa wypadkowi i wskutek tego zmarła. To odszkodowanie od 1 kwietnia wynosi 82 tysiące 531 złotych.

Agata Muchowska

regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa lubuskiego

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content