Kontrole na zwolnieniu lekarskim

W minionym roku lubuskie oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych skontrolowały pod kontem wykorzystywania zwolnień lekarskich 3415 osób. W wyniku kontroli prawo do zasiłku straciło 415 z nich. Taką kontrolę mogą przeprowadzić także pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 pracowników.

Jeśli pracodawca ma wątpliwości, czy jego pracownicy wykorzystują zwolnienie lekarskie zgodnie z zaleceniami lekarza, a nie np. w tym czasie pojechali na wakacje, remontują dom albo wykonują pracę w innym miejscu, mogą przeprowadzić kontrolę. Taka kontrola może się odbyć w miejscu zamieszkania bądź czasowego pobytu pracownika, drugim miejscu pracy lub w miejscu w którym pracownik prowadzi działalność gospodarczą. Gdy kontrolujący nie zastanie pracownika w mieszkaniu, kontrolę należy powtórzyć. Pracownik natomiast powinien wyjaśnić przyczynę nieobecności. Jeśli tego nie zrobi, pracodawca może uznać, że wykorzystywał zwolnienie niezgodnie z jego celem.

Takie kontrole regularnie przeprowadza także Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W minionym roku w Lubuskiem skontrolowano 3415 osób, z których prawo do zasiłku straciło 415. Kwota zasiłków cofniętych w wyniku kontroli wyniosła ponad 562 tys. zł.

ZUS może przeprowadzić także kontrolę orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Prościej mówiąc, lekarze orzecznicy ustalają czy pracownik faktycznie jest chory a zwolnienie zasadne. W 2018 r. w naszym województwie przeprowadzono ponad 6,4 tys. takich kontroli. W efekcie prawo do zasiłku zakwestionowano u 357 osób na kwotę ponad 203 tys. zł.

W przypadku ustania zatrudnienia Zakład Ubezpieczeń Społecznych obniża podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego. Obowiązek ten wynika z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Wysokość świadczenia w takim przypadku nie może być wyższa niż 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Wysokość wypłacanego świadczenia może być zmniejszona, jeśli pracodawca nie ma profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS), a pracownik w ciągu 7 dnie dostarczył mu zaświadczenia lekarskiego. Jeśli pracodawca posiada PUE ZUS, zwolnienie lekarskie pracownika otrzyma automatycznie po jego wystawieniu przez lekarza.

Agata Muchowska

regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa lubuskiego

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content