Drożej za wodę i ścieki

Od 15 czerwca obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Strzelce Krajeńskie.

Do 14 czerwca za zimną wodę brutto płaciliśmy 3,73 zł, po zmianie zapłacimy 3,84 zł (gospodarstwa domowe, pozostałe podmioty 3,93 zł/brutto). Ścieki przed zmianą kosztowały nas 6,96 zł/brutto, po 15 czerwca wszyscy zapłacimy za nie 7,06 zł/brutto. Nowe ceny mają obowiązywać do 14 czerwca 2019 r. Skąd konieczność podwyżek? – Na podwyżkę cen wody i ścieków wpływa wiele czynników min.: wzrost opłat i podatków – na podstawie Prawa Wodnego zatwierdzonego przez Polski Parlament, które wprowadza tzw. opłatę stałą za usługi wodne, naliczaną nie od wody pobranej, lecz od maksymalnej ilości wody, która teoretycznie może być pobrana, ujętej w pozwoleniu wodnoprawnym, koszty realizacji nowych inwestycji, wzrost bieżących kosztów eksploatacyjnych (paliwa, energia), wzrost kosztów amortyzacji od zakończonych zadań inwestycyjnych,koszty usługi i zakup materiałów (w tym min. zakup 700 sztuk wodomierzy głównych z nakładkami radiowymi) – mówi Grzegorz Rakiej, prezes strzeleckiego PGK. Wielu mieszkańców jest oburzonych zmianą opłat za wodę i ścieki ze względu na częste występowanie w gminie zakażenia wody, czy słusznie? Czy zwiększenie opłat wpłynie na zmniejszenie problemu z zakażeniem wody? – Już wiele razy była o tym mowa, że skażenie wody pochodzi od zbiorników bezodpływowych, które albo są nieszczelne albo nie są opróżniane, a niektórzy mieszkańcy pod osłoną nocy wypompowują ścieki na ogródki, do cieków wodnych i na inne tereny. Nasze przedsiębiorstwo nie ma wpływu na jakość wody pobieranej ze studni głębinowych. Zdarzające się skażenia wody w niewielkim stopniu, ale jednak mają wpływ na cenę wody (są to dodatkowe koszty badań laboratoryjnych, mniejsza sprzedaż wody, koszty dostawy wody butelkowanej lub w beczkowozie). Przypominamy, że w celu poprawy jakości wody i wyeliminowania zagrożenia skażenia bakterią z grupy coli w bieżącym roku zamontowaliśmy na ujęciu podstawowym oraz rezerwowym dla miasta Strzelce Kraj. lampy UV. Tak jak jakość wody zależy od świadomości mieszkańców, tak samo mieszkańcy mają wpływ na cenę ścieków. W latach poprzednich, a w szczególności w bieżącym roku wstępują częste, kosztowne awaria przepompowni, które powstają w związku z nieodpowiedzialnym wprowadzaniem do kanalizacji wszelkiego rodzaju pieluch, ścierek, ręczników i innych tego typy materiałów – dodaje prezes.

Artykuł pochodzi z wydania papierowego Ziemi Strzeleckiej nr 13/2018.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content