Samorządowcy zarobią mniej

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie i ich zastępcy stracą od lipca jedną piątą zarobków. To efekt przyjętego 15 maja rozporządzenia rządu.

Podstawowa pensja wójtów i burmistrzów w gminach od 15 do 100 tysięcy mieszkańców zmieni się z 4,5 – 6 tysięcy złotych miesięcznie do 3,6 – 4,8 tysiąca złotych. Natomiast w gminach do 15 tysięcy mieszkańców z 4,2 – 5,9 do 3,4 – 4,7 tysiąca złotych miesięcznie. Obniżeniu ulegną również zasadnicze wynagrodzenia starostów powiatowych. W powiatach liczących od 60 do 120 tysięcy mieszkańców będzie to 3,6 – 4,8 tysiąca złotych miesięcznie zamiast 4,5 – 6 tysięcy. Natomiast w powiatach liczących do 60 tysięcy mieszkańców zasadnicza pensja starosty zmniejszy się z 4,2 – 5,9 tysiąca złotych do 3,4 – 4,7 tysiąca złotych. – Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936 ze zm.) spowoduje obniżenie wynagrodzeń zasadniczych starostów, jednak kwestia wysokości będzie dopiero podjęta na czerwcowym posiedzeniu sesyjnym Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego – mówi Beata Nowak, naczelnik wydziału organizacyjnego, powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.

Tabela ukazuje aktualne zarobki włodarzy gmin powiatu strzelecko – drezdeneckiego oraz starosty i z-cy starosty oraz prawdopodobną wysokość ich uposażenia po zmianach, które mają nastąpić 1 lipca. Warto zaznaczyć, że obniżce ulega jedynie płaca zasadnicza i dodatek stażowy, pozostałe dodatki pozostaną na obecnym poziomie.

* Brak publikacji oświadczeń majątkowych za rok 2017 w Biuletynie Informacji Publicznej, które powinno zostać złożone do dnia 30 kwietnia 2018, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Artykuł pochodzi z wydania papierowego Ziemi Strzeleckiej nr 12/2018.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content