Konkurs „Bezpieczne wakacje z Lupo” za nami

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich zorganizowali 8 czerwca konkurs pn. „Bezpieczne wakacje z Lupo”. Zmagania promujące bezpieczeństwo dzieci były dedykowane dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych. Po bardzo wyrównanej rywalizacji, wyłoniono najlepszych.

Eliminacje powiatowe odbyły się w ramach prowadzonego programu prewencyjnego pn. „Bezpieczne wakacje z Lupo”, którego głównymi założeniami jest:

● ograniczenie przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz innych zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży.

● przeciwdziałanie przemocy (w tym cyberprzemocy)

● przypominanie zasad ruch drogowego i udzielania pierwszej pomocy

● przeciwdziałanie uzależnieniom i propagowanie zdrowego stylu życia.

● pierwsza pomoc

Zmagania uczniów poprzedzone były spotkaniami z policjantami, w trakcie których mundurowi przygotowywali dzieci do turnieju rozmawiając z nimi na tematy związane z bezpiecznym sposobem spędzania czasu. W zmaganiach wzięli udział przedstawiciele większości szkół powiatu. Uczniowie mieli do rozwiązania test wiedzy, który składał się z pytań z zakresu ruchu drogowego, wiedzy ogólnej oraz praktycznej, czyli udzielenia pierwszej pomocy. Po kilkudziesięciu minutowym zmaganiu zwycięzcą turnieju została Małgorzata Drelich ze Szkoły Podstawowej w Zwierzynie. Drugie miejsce zajął Wiktor Grudka ze Szkoły Podstawowej w Tucznie, natomiast trzecie miejsce przypadło Bartosz Pokora ze Szkoły Podstawowej w Trzebiczu. Na wszystkich uczestników zabawy czekały pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody, które dzieci odebrały z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Krajeńskich mł. insp. Tomasza Zgirskiego. Organizację konkursu wsparło Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich i Urząd Miejski w Drezdenku.

Na podstawie informacji prasowych KPP Strzelce Kraj.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content