Konkurs plastyczny „Ja też będę policjantem!”

Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.we współpracy z Fundacją Contra Crimen ogłaszają wojewódzki konkurs plastyczno- graficzny pn. „Ja też będę policjantem!”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VII szkół podstawowych województwa lubuskiego. Składa się z dwóch etapów:

– powiatowego, który przeprowadzą Komendy Miejskie i Powiatowe Policji województwa lubuskiego właściwe dla miejsca zamieszkania dziecka,
– wojewódzkiego, który przeprowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. (wybór zwycięskich prac, uroczysta gala wręczenia nagród).

Temat konkursu „Ja też będę Policjantem!” jest inspiracją do stworzenia pracy plastycznej lub wykonanej techniką komputerową (graficznej), będącej dziecięcym wyobrażeniem na temat pracy policjanta lub własnej, przyszłej służby w policji.

Terminy konkursu i warunki dostarczenia prac:

prace konkursowe, wraz z kartą zgłoszenia, należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do jednostki policji najbliższej miejscu zamieszkania uczestnika konkursu w terminie do 19 marca br. (decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia do jednostki), wyboru 10 najlepszych prac Komendy Miejskie i Powiatowe Policji woj. lubuskiego dokonają w terminie do 9 kwietnia br. (przekazanie prac do KWP w Gorzowie Wlkp. nastąpi w terminie do 13 kwietnia br.),
etap wojewódzki – posiedzenie komisji konkursowej i ogłoszenie wyników na stronie lubuskiej Policji nastąpi 25 kwietnia br.,
finał konkursu odbędzie się w maju br., w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomione osobiście o dokładnej dacie uroczystej gali wręczenia nagród.

Szczegóły: www.lubuska.policja.gov.pl

Na podstawie informacji prasowych KPP Strzelce Kraj.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content