Spotkanie dla kandydatów do służby w policji

W Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów do służby w policji. Podczas spotkania zostaną przedstawione zasady naboru oraz wymagania jakie są stawiane przed kandydatami do policji.

Celem spotkania jest przedstawienie służby w policji jako jednej z możliwych dróg życiowych dla młodych ludzi, którzy widzą swoją przyszłość w służbie dla społeczeństwa i kraju.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 lutego 2018 roku, o godzinie 10,00, w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich, ul. Brzozowa 1.

„Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.”

Na podstawie materiałów prasowych KPP w Strzelcach Kraj.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content