V edycja Konkursu Wojewody Lubuskiego na kartkę świąteczną

Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną skierowany jest do wychowanków przedszkoli i uczniów klas I-III szkół podstawowych z województwa lubuskiego. Zwycięska praca będzie oficjalną kartką Wojewody Lubuskiego, która zostanie wysłana do instytucji współpracujących z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim.

Zwycięski projekt będzie oficjalną kartką Wojewody Lubuskiego na Święta Bożego Narodzenia i zostanie wysyłana z życzeniami w formie elektronicznej oraz tradycyjnej.

Uczestnicy konkursu mogą przygotować swoje prace dowolnymi technikami plastycznymi. Maksymalny format to A4. Przy wykonywaniu kartki należy wziąć pod uwagę techniczne możliwości zeskanowania pracy.

Warunkiem zakwalifikowania kartki do konkursu jest dostarczenie prawidłowo wypełnionej, podpisanej karty zgłoszeniowej, opieczętowanej przez dane przedszkole lub szkołę i przyklejonej z tyłu pracy. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu prac Komisja przyzna I, II i III miejsce. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrodę rzeczową.

Termin dostarczenia prac upływa 24 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na upublicznienie danych należy przesłać pocztą na adres Organizatora:

Lubuski Urząd Wojewódzki

Biuro Wojewody

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wlkp.

z dopiskiem na przesyłce „Kartka świąteczna – V edycja”

lub złożyć osobiście w kancelarii urzędu, ul. Jagiellończyka 8, parter, (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30).

Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://www.lubuskie.uw.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia/V_edycja_Konkursu_Wojewody_Lubuskiego_na_kartke_swiateczna/idn:17674.html

Na podstawie materiałów prasowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content