Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w okresie od 25 września do 9 października w ramach środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza II turę naboru wniosków o dofinansowanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W ramach II tury naboru Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. przyzna 11 dotacji. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 17 000,00 zł.

Grupę docelową projektu stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj., które jako osoby bezrobotne należące do I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. „Młodzież NEET”), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach powyższej kategorii z uwagi na konieczność spełnienia przez powiatowy urząd wskaźników zawartych w projekcie, priorytetowo będą traktowane osoby długotrwale bezrobotne tj.:

– młodzież poniżej 25 lat -osoby bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 6 miesięcy,
– dorośli 25 lat lub więcej -osoby bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy.

Do składania wniosków zapraszamy osoby uprawnione, spełniające powyższe warunki.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. pełniący funkcję – doradcy klienta indywidualnego oraz doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej urzędu pracy www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl oraz u doradców klienta indywidualnego oraz doradców klienta indywidualnego i instytucjonalnego w:

1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39.
2. Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
3. Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędy Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.

Więcej informacji znajdziesz tu: www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content