Policja bada okoliczności pożaru młyna

17 marca w Zwierzynie doszło do pożaru starego młyna. Do budynku obecnie nie wolno się zbliżać, gdyż grozi zawaleniem. Policja bada okoliczności zdarzenia, ale nie wyklucza też podpalenia. 

Straż pożarna odebrała zgłoszenie o 22:10. Natychmiast wysłano do akcji specjalistyczne samochody. O zdarzeniu powiadomiono wójta gminy,  inspektora nadzoru budowlanego  i jednego ze współwłaścicieli obiektu. Gdy jednostki dojechały na miejsce, pożar był już rozwinięty. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Zajął praktycznie wszystkie drewniane elementy – schody, stropy oraz pokryty papą dach. Ściana szczytowa od strony szkoły  odchyliła się od pionu. Zawaliło się ceglane nadproże jednego z okien.Policja zorganizowała objazd.

Podjęte przez strażaków działania polegały głównie na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Chodziło przede wszystkie o to, aby ogień nie rozprzestrzenił się na sąsiadujące budynki. Według strażaków ważne było to, że pożar wybuchł w nocy. – Panował wówczas mały ruch i nie było ludzi na ulicach, a przecież tuż obok jest szkoła – mówił Mariusz Plak z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Strzelcach Kraj.

Nie było możliwości podjęcia przez strażaków akcji gaśniczej od wewnątrz młyna, gdyż groziło zawalenie budynku.  Część strażaków musiała używać aparatów oddechowych. Niewystarczająca okazała się wydajność zwierzyneckich hydrantów. Sieć wodociągowa dostarczała wodę zgodnie z normami, ale to było zbyt mało przy tym zdarzeniu. Dlatego dowożono wodę ze Strzelec Kraj. Po zakończonej akcji gaśniczej przeszukano budynek, nikt jednak nie ucierpiał.

Dokonano częściowej rozbiórki tych  elementów budynku, które groziły zawaleniem. Pożar ugaszono nad ranem, ale dogaszanie trwało prawie do 11:00.

W akcji uczestniczyło 6 samochodów i 15 strażaków z jednostki zawodowej w Strzelcach Kraj. Wsparło ich   6 pojazdów i 20 ludzi z jednostek OSP: po dwa ze Zwierzyna i Pławina oraz Starego Kurowa i Bronowic.

Przyczyny pożaru bada obecnie policja. Podpalenie nie jest wykluczone.

Obecnie koło budynku nie wolno przechodzić. Zawaleniem grozi jedna ze ścian.

J.J.

You may also like...

Dodaj komentarz

Skip to content