Podsumowanie wykopalisk przy kolegiacie

W grudniowym numerze „Ziemi Strzeleckiej” pisaliśmy o wynikach badań archeologicznych, które prowadzono przy kolegiacie. Wnioski przedstawiono podczas otwartego wykładu w Strzeleckim Ośrodku Kultury.Badania wykopaliskowe prowadzono przy okazji remontu skweru przy kolegiacie od października 2014 r. do czerwca tego roku. Odkrytych zostało 115 grobów szkieletowych z okresu późnego średniowiecza (najstarsze szczątki pochodzą z XIII w.) oraz relikty budowli kamiennych. Znaleziska zostały przebadane przez specjalistów. Archeolog Małgorzata Pytlak zaznaczyła, że przebadany został jedynie niewielki obszar, a najprawdopodobniej ziemia naokoło kolegiaty skrywa ich o wiele więcej. Pierwsze szczątki znaleziono na głębokości ok. 1,80 m. Niektóre były na poziomie 3,60 m.

 

 


Wszystkie ciała pochowane były według tego samego obrządku. Zmarli układani byli na plecach, z głowami na zachód, z twarzą zwróconą ku wschodowi, co symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego

wyjaśniła archeolog Małgorzata Pytlak.

Wszyscy mieli na sobie ubrania, ale nie mieli butów. Związane to było z przesądem, że ich duchy mogą wrócić do świata żywych. Odkryto również gwoździe, monety, okucia trumienne, fragmenty naczyń.
Dominowały pochówki jednoosobowe, ale 13 grobów było wieloosobowych, zawierało nawet pięciu zmarłych. Antropolog Iwona Teul-Świniarska poinformowała, że najwięcej zmarłych było w wieku 20-35 lat. Jeden mężczyzna przekroczył 60 lat, najmłodsi zmarli to natomiast noworodki.

Umieralność wśród dzieci była bardzo wysoka. Znaleźliśmy 70 szczątków należących do najmłodszych

powiedziała.

Kobiety miały bardzo często zniszczone, czasem połamane obojczyki. Wiązało się to z koniecznością noszenia na barkach wiader z wodą. Sporo zbadanych szczątków miało zmiany w obrębie ucha środkowego, co sugeruje zapalenie zatok i ucha. Linia zgryzu średniowiecznych strzelczan była natomiast zadziwiająco dobra.

Na potwierdzenie tego, iż szczątki są z okresu średniowiecza, przeprowadzono badanie metodą datowań radiowęglowych. Poddano im dwie kości udowe z dwóch różnych pochówków. Badanie pokazało, że szczątki pochodzą z okresu 1277-1290 r.
Oprócz szczątków natrafiono na fragmenty budowli kamiennych: odkryto dwa słupy, ławę fundamentową, mury fundamentowe. Najstarsze z reliktów pochodzą ze średniowiecza.

 

wykopaliska 2wykopaliska 3
ZS numer 24/2015 r.

You may also like...

Skip to content