Bezpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego udzielana będzie w dwóch punktach, które rozpoczęły działanie  1 stycznia 2016 roku: Punkt 1. usytuowany...