Pewna praca po hufcu

Według danych Eurostatu w Polsce ok. 5 proc. młodzieży w wieku 16-24 lat okresowo lub trwale wypada z systemu edukacji. Ochotnicze Hufce Pracy umożliwiają...