Tagi: Europejskiego Funduszu Społecznego

Pieniądze na biznes dla kobiet 30+

9 września rozpoczął się proces rekrutacji do projektu „Kobieta Przedsiębiorcza”, który skierowany jest do kobiet w wieku 30+, bezrobotnych i biernych zawodowo. Projekt kierowany jest do kobiet znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji na...