Nowe stawki opłat za korzystanie z cmentarza

Na listopadowej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli nowe opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego w Strzelcach. Jak wyglądają teraz stawki? 

Opłaty za grób ziemny na okres 20 lat kształtują się następująco: za miejsce dla dziecka do lat 6 cena wynosi 560 zł (po upływie 20 lat 360 zł), za pojedynczy grób zapłacimy 1150 zł (po 20 latach dopłacimy 750 zł), za grób ziemny urnowy 950 zł (po 20 latach 750 zł), zaś za rodzinny grób ziemny dla dwóch trumien umieszczonych jedna nad drugą 1900 (po 20 latach 750 zł), a dla umieszczonych na jednym poziomie 2100 (po 20 latach opłata wynosi 1100). Opłata za  rezerwację miejsca grzebalnego w przypadku jednego miejsca obok opłaconego miejsca grzebalnego wynosi 360 zł, za drugie miejsce zapłacimy 480 zł. 3000 zł wynosi stawka jednorazowa za miejsce pod grób murowany. Opłata za miejsce pod grób murowany, zawierająca przygotowanie grobowca rodzinnego w pionie dwumiejscowym, gdzie pomieszczone będą dwie trumny jedna nad drugą to kwota 6600 zł. 

Opłata za udostępnienie niszy urnowej w kolumbarium do pochowania urny z prochami wyniesie 2400 zł, zaś udostępnienie kolumbarium rodzinnego dwuniszowego to koszt 11500 zł. Opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej: przechowywanie zwłok w kaplicy na jedną dobę kosztuje 130 zł, a korzystanie z kaplicy przy ceremonii pogrzebowej to koszt 200 zł. Opłata za wjazd na cmentarz 200 zł, zaś opłata eksploatacyjna, którą należy uiścić jednorazowo przy pochówku (korzystanie z wody, utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu, wywóz nieczystości, energia itd.) wynosi teraz 620 zł. 

You may also like...

Skip to content