Konkurs na druk gazety samorządowej „Ziemia Strzelecka”

KONKURS NA DRUK DWUTYGODNIKA SAMORZĄDOWEGO ZIEMIA STRZELECKA – po zmianach