Protokół z wyboru oferty na druk dwutygodnika „Ziemia Strzelecka”

protokół wyboru oferty na druk