Więcej dla sołectw

W tym roku zwiększyła się kwota na fundusz sołecki o prawie 60 tys. zł. Środki podzielono jak zwykle według liczby mieszkańców danego sołectwa. W...